Xây dựng cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và xếp hạng Đại học
Câu chuyện chuyển đổi số - 09/06/2023

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là một Đại học hàng đầu tại tại Việt Nam với gần 20 trường thành viên.

 

VẤN ĐỀ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo, các trường đại học, viện trược thuộc đại học phải tiến hành kiểm định chất lượng chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở vật chất. Quy trình đánh giá tuân thủ quy trình đánh giá của bộ, bao gồm nhiều mức đánh giá (đánh giá trong, đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài). Mỗi mức đánh giá có các bước khác nhau với hệ thống mẫu biểu, báo cáo và minh chứng rất phức tạp.

Việc quản lý quy trình đánh giá, các mẫu biểu đánh giá, các minh chứng phục vụ đánh giá thực hiện thủ công gây tốn rất nhiều thời gian, dẫn đến nhiều sai sót ảnh hưởng đến tiến độ kiểm định chất lượng.

 

GIẢI PHÁP

Xây dựng ứng dụng Web giúp chuấn hóa, số hóa toàn bộ các dữ liệu, quy trình phục vụ công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học, giúp việc kiểm định chất lượng trở nên nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp.

- Quản lý minh chứng

- Quản lý quy trình kiểm định chất lượng đào tạo

- Quản lý quy trình kiểm định cơ sở vật chất

- Quản lý dữ liệu xếp hạng đại học

- Quản lý các bộ dữ liệu dùng chung về đảm báo chất lượng phục vụ thống kế, báo cáo

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn