Xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành kiểm lâm có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
Câu chuyện chuyển đổi số - 09/06/2023

KHÁCH HÀNG 

Khách hàng là chi cục kiểm lâm tỉnh cần triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành kết hợp trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng các đối tượng cần quản lý (gỗ, động vật hoang dã, chim hoang dã)

 

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ NHẬN DẠNG

- Cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp (gỗ, chim hoang dã, thú hoang dã,...) chưa được chuẩn hóa và số hóa để quản lý tập trung, dẫn đến cán bộ và người dân gặp khó khăn khi cần tra cứu

- Chưa có công cụ hỗ trợ cán bộ kiểm lâm trong việc nhanh chóng nhân dạng giúp phân biệt được các loài gỗ, thú, chim khác nhau qua đó giúp công tác bảo tồn, bảo vệ rừng và động vật hoang dã hiệu quả hơn

 

GIẢI PHÁP

TNT tư vấn xây dựng ứng dụng Web để chuẩn hóa, số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu chi tiết về các loài gỗ, chim và thú hoang dã.

Toàn bộ dữ liệu thu thập được đưa vào học máy (Machine Learning) để từ đó xây dựng ứng dụng di động giúp cán bộ nhanh chóng nhận dạng, tra cứu thông tin hỗ trợ công tác bảo tồn và bảo về rừng. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn