Tuyển dụng

Lập trình viên PHP

Để thực hiện các dự án mới cho khách hàng trên nền tảng PHP, chúng tôi đang cần tuyển thêm các vị trí lập trình viên PHP trong tháng 8/2019.

־       Số lượng: 02

־       Nơi làm việc: Hà Nội

Lập Trình Viên C#/ASP.NET

Do nhu phát triển sản phẩm Quản trị doanh nghiệp và các dự án trên .NET, chúng tôi cần tuyển thêm rất nhiều lập trình viên ASP.NET/C# với mức lương cạnh tranh, nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Lập Trình Viên React Native Và Reactjs

Do nhu cầu xây dựng các ứng dụng trên React Native và Reactjs, chúng tôi đang cần tuyển gấp các lập trình viên làm việc tại Hà Nội với mức lương hấp dẫn  

Tuyển 04 lập trình viên ngôn ngữ C#/.NET Devs (ASP.NET)

Do nhu cầu mở rộng dự án xây dựng sản phẩm quản lý sản xuất trong nhà máy cho khách hàng tại Mỹ, chúng tôi cần tuyển thêm 02 vị trí lập trình viên WPF.

Cần tuyển gấp 02 lập trình viên ASP.NET

Cần tuyển gấp 02 lập trình viên ASP.NET làm việc tại Hà Nội – lương hấp dẫn

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!