Dự án quản lý Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cho một doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ
Câu chuyện chuyển đổi số - 26/03/2019

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là một doanh nghiệp cung cấp và sản suất các thiết bị công nghiệp và phụ trợ cho các tập đoàn sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam. 

 

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

- Cần có phần mềm theo dõi và quản lý quy trình bão dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị đã bán hoặc cho thuê tại khách hàng

- Tự động nhắc nhở các lịch bảo dưỡng, sửa chữa

- Quy trình và mẫu biểu phù hợp với các tiêu chuẩn ISO đang áp dụng tại doanh nghiệp

 

CÁC THÁCH THỨC

Đội dự án của Trí Nghĩa đã vượt qua nhiều thách thức để đảm bảo dự án thành công:

- Hệ thống thông tin về tài sản, thiết bị, phụ kiện rất phức tạp

- Quy trình đề xuất, phê duyệt, kiểm tra kỹ thuật tuân thủ theo quy trình ISO rất phức tạp.

- Khách hàng không có cán bộ chuyên trách về IT nên việc triển khai dự án gặp khó khăn về hạ tầng

GIẢI PHÁP

- Khảo sát kỹ và xác nhận quy trình quản lý thiết bị / tài sản của khách hàng

- Thu thập và xác nhận các mẫu biểu ISO đang sử dụng

- Sử dụng nền tảng sẵn có của Trí Nghĩa đảm bảo tiến độ dự án

- Tư vấn khách hàng về hạ tầng CNTT

 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- C# / ASP.NET MVC, SQL Server, Angular 

 

KẾT QUẢ MANG LẠI

- Dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ, khách hàng đánh giá cao và đang khai thác rất hiệu quả (không có lỗi trong quá trình bảo hành)

- Phần mềm giúp doanh nghiệp thay đổi cách cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng

- Phần mềm giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá chính xác được hiệu quả làm việc của nhân viên bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn