Ứng dụng nhận dạng ảnh - vật thể (AI)

Trí Nghĩa ứng dụng nền tảng Tensorflow (https://www.tensorflow.org/) để thực hiện học máy (Manchine Learning) và xây dựng các ứng dụng nhận dạng vật thể trên PC cũng như Mobile (Nhận dạng thực vật, nhận dạng động vật, nhận dạng xe oto)

Ứng dụng nhận dạng ảnh - vật thể (AI)

Nội dung đang được cập nhật

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!