Phần mềm quản trị doanh nghiệp TNM

Xuất phát từ chính nhu cầu Quản lý của các doanh nghiệp, chúng tôi xây dựng sản phẩm Quản trị doanh nghiệp toàn diện (all in one) giúp giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải như: 
 • KHÔNG CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU tập trung cho toàn bộ doanh nghiệp để tiện tra cứu
 • CHƯA SỐ HÓA ĐƯỢC CÁC QUY TRÌNH hoạt động trong doanh nghiệp
 • KHÔNG NẮM ĐƯỢC HIỆU QUẢ LÀM VIỆC của nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác
 • THIẾU CÔNG CỤ lọc khách hàng mục tiêu và chăm sóc khách hàng
 • TỐN THỜI GIAN LÀM BÁO CÁO nhưng lại thiếu chính xác do không có đủ dữ liệu
 • CHƯA TÍCH HỢP VỚI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trí Nghĩa sẵn sàng lắng nghe các yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp và tư vấn giải pháp phù hợp nhất.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp TNM

Cung cấp một giải pháp tổng thể Quản trị doanh nghiệp một cách ĐƠN GIẢN - HIỆU QUẢ - CHUYÊN NGHIỆP

 • 01.

 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

TNM giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình tìm kiếm cơ hội, báo giá cho đến duy trì và chăm sóc khách hàng.

 • 02.

 • Quản lý mua hàng

TNM giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý được toàn bộ hoạt động mua hàng hóa dịch vụ từ lúc lập kế hoạch cho đến khi đặt hàng nhà cung cấp và nhập kho

 • 03.

 • Quản lý bán hàng

TNM giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng

 • 04.

 • Quản lý kho

TNM cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ hiệu quả để quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến xuất, nhập và kiểm kê kho

 • 05.

 • Quản lý tài chính - kế toán

TNM cung cấp một công cụ đơn giản, hiệu quả để doanh nghiệp nhanh chóng nắm được các vấn đề tài chính cốt yếu

 • 06.

 • Quản lý nhân sự

TNM giúp doanh nghiệp quản lý được nguồn lực con người từ kinh nghiệm, kỹ năng cho đến hiệu quả làm việc

 • 07.

 • Quản lý công việc

TNM cung cấp công cụ quản lý, theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên thông qua giao việc và theo dõi tiến độ công việc

 • 08.

 • Quản lý sản xuất

TNM giúp doanh nghiệp theo dõi quản lý được các hoạt động sản xuất từ lập kế hoạch cho đến theo dõi sản xuất và nhập kho sản phẩm

TNM giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số cho hoạt động kinh doanh

 • Số hóa và chuẩn hóa quy trình làm việc tại doanh nghiệp

 • Quản lý dữ liệu thông suốt giữa các đơn vị

 • Thực hiện công việc và truy suất thông tin mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác với các báo cáo phân tích thông minh

 • Tích hợp linh hoạt với các hệ thống khác (SMS, Email, Website, hóa đơn điện tử)

 • Tiết kiệm thời gian, nguồn lực, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động

Ảnh chụp màn hình

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!