Phần mềm quản lý bán điện Cyber-TNM

Giải pháp quản lý khách hàng và hóa đơn điện Cyber-TNM được xây dựng trên cơ sở kết hợp các công nghệ mới nhất từ hệ thống quản trị doanh nghiệp TNM và hệ thống hóa đơn điện tử CyberBill, đồng thời phát triển riêng một phần mềm chạy trên máy POS cầm tay tương tác với hệ thống TNM

Phần mềm quản lý bán điện Cyber-TNM

Cung cấp cho các đơn vị bán điện một giải pháp hợp nhất quản lý bán điện và xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng

 • 01.

 • Quản lý khách hàng

 • 02.

 • Quản lý bán điện và xuất hóa đơn điện tử

 • 03.

 • Ứng dụng CyberTNM trên máy POS cầm tay

Lợi ích của hệ thống CyberTNM mang lại

 • Quản lý thông tin khách hàng, bán điện, ký và xuất hóa đơn điện tử tập trung trên cùng một hệ thống

 • Có thể chốt số, thu tiền điện, in hóa đơn trực tiếp cho khách hàng thông qua máy POS cầm tay

 • Ứng dụng Web và Điện thoại cho phép tạo, ký và xuất hóa đơn điện tử mọi lúc mọi nơi

 • Cho phép cập nhật bảng giá điện và các loại phí khác một các linh hoạt, thuận tiện

 • Quản lý từng công tơ của khách hàng, nhanh chóng tra cứu lịch sử dùng điện của khách hàng

 • Có thể thống kê việc sử dụng điện theo khu vực, theo trạm điện, theo nhân viên thu tiền

Ảnh chụp màn hình

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!