Đào tạo Quản lý dự án

Các tài liệu về quản lý dự án được biên soạn cẩn thận, chi tiết theo PMP kết hợp với các kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý dự án sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được các nguyên lý cơ bản nhất để đảm bảo quản lý một dự án thành công:

  •     Lập kế hoạch (Planning)
  •     Quản lý phạm vi công việc (Scope Management)
  •     Quản lý thời gian /công việc (Time Management)
  •     Quản lý chi phí (Cost Management)
  •     Quản lý chất lượng (Quality Management)
  •     Quản lý rủi ro (Risk Management)
  •     Quản lý mua sắm (Procerument Management)
  •     Quản lý nguồn nhân lực (Resource Management)
  •     Quản lý các bên liên quan (Stakeholder Management)

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn