Phần mềm quản trị doanh nghiệp TNM

Xuất phát từ chính nhu cầu Quản lý của các doanh nghiệp, chúng tôi xây dựng sản phẩm Quản trị doanh nghiệp toàn diện (all in one) giúp giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải như: KHÔNG CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU tập trung cho toàn bộ doanh nghiệp để tiện tra cứu, CHƯA SỐ HÓA ĐƯỢC CÁC QUY TRÌNH hoạt động trong doanh nghiệp, KHÔNG NẮM ĐƯỢC HIỆU QUẢ LÀM VIỆC của nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác, THIẾU CÔNG CỤ lọc khách hàng mục tiêu và chăm sóc khách hàng, TỐN THỜI GIAN LÀM BÁO CÁO nhưng lại thiếu chính xác do không có đủ dữ liệu. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe các yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp và tư vấn giải pháp phù hợp nhất.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp TNM

Cung cấp một giải pháp Quản trị doanh nghiệp toàn diện

 • 01.

 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Quản trị và khai thác hiệu quả dữ liệu khách hàng

 • 02.

 • Quản lý mua hàng

 • 03.

 • Quản lý bán hàng

 • 04.

 • Quản lý kho

 • 05.

 • Quản lý tài chính

 • 06.

 • Quản lý sản phẩm - dịch vụ

 • 07.

 • Quản lý nhân sự

 • 08.

 • Quản lý công việc

 • 09.

 • Quản lý sản xuất

Chuyển đổi số cho hoạt động kinh doanh.

 • Số hóa và chuẩn hóa quy trình làm việc tại doanh nghiệp

 • Quản lý dữ liệu thông suốt giữa các đơn vị

 • Thực hiện công việc và truy suất thông tin mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác với các báo cáo phân tích thông minh

 • Tích hợp linh hoạt với các hệ thống khác (SMS, Email, Website, hóa đơn điện tử)

 • Tiết kiệm thời gian, nguồn lực, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động

Ảnh chụp màn hình

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!