Tin hoạt động

Du xuân 2019 tại Mộc Châu 15-16/03/2019

Du xuân 2019 là chuyến đi đầu năm kết nối tình thương mến thương của anh em đồng chí trong Công ty.  
Ngoài công việc chúng tôi không còn giới hạn sếp hay nhân viên, tất cả là một gia đình, một tập thể.

Một gia đình là ăn chơi hết mình với cả những buổi “quẩy” thâu đêm bên lửa trại

Tự sướng trên đồi thông, đồi chè

Tham quan Lâm Viên Tây Tiến, nhớ
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Nay chúng tôi:
Trí Nghĩa đoàn binh không cần súng
Quân ta công nghệ lắm anh hùng

Ăn ngủ cùng nhau tại Homestay Mộc Châu

Sau những chuyến đi chúng tôi lại có thêm niềm vui động lực khí thế để trở lại công việc, trở lại nơi Công ty mà ở đó chúng tôi được làm việc, được vui chơi, được phấn đấu hết mình.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!