Dự án quản lý tài sản cho một doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là một doanh nghiệp cung cấp và sản suất các thiết bị công nghiệp và phụ trợ cho các tập đoàn sản xuất và lắp ráp oto tại Việt Nam. 

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

- Cần có phần mềm theo dõi và quản lý quy trình bão dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị đã bán hoặc cho thuê tại khách hàng

- Tự động nhắc nhở các lịch bảo dưỡng, sửa chữa

- Phù hợp với các tiêu chuẩn ISO

CÁC THÁCH THỨC

Đội dự án của Trí Nghĩa đã vượt qua nhiều thách thức để đảm bảo dự án thành công:

- Hệ thống thông tin về tài sản, thiết bị, phụ kiện rất phức tạp

- Quy trình đề xuất, phê duyệt, kiểm tra kỹ thuật tuân thủ theo quy trình ISO rất phức tạp.

- Khách hàng không có cán bộ chuyên trách về IT nên việc triển khai dự án gặp khó khăn về hạ tầng

GIẢI PHÁP

- Khảo sát kỹ và xác nhận quy trình quản lý tài sản của khách hàng

- Thu thập và xác nhận các mẫu biểu sử dụng

- Sử dụng nền tảng sẵn có của Trí Nghĩa đảm bảo tiến độ dự án

- Tư vấn khách hàng về hạ tầng CNTT

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- C# / ASP.NET MVC, SQL Server, Angular 

KẾT QUẢ MANG LẠI

Hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, khách hàng đánh giá cao và đang khai thác rất hiệu quả (không có lỗi trong quá trình bảo hành)

- Khách hàng có thêm các dự án mới

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!