Dự án IoT cung cấp hệ thống phát thanh qua internet

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông và giải pháp CNTT cho các cơ quan nhà nước. 

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

- Hệ thống loa phát thanh hiện nay đã rất lạc hậu do sử dụng dây hoặc tiếp song FM. Hệ thống tốn kém về bảo trì (dây đứt) hoặc bị chèn sóng chống phá (FM).

- Cần xây dựng hệ thống phát thanh ứng dụng internet để giải quyết các hạn chế của hệ thống cũ 

- Quản lý và đánh giá được hệ thống truyền thanh phía cơ sở

CÁC THÁCH THỨC

- Triển khai trên quy mô lớn

- Thiết bị IoT đầu cuối hoạt động ngoài trời, chịu nắng mưa, ẩm, muối biển

- Phần mềm yêu cầu khắt khe về tốc độ và độ bản mật thông tin. Đáp ứng các tiêu chuẩn của bộ TTTT.

- Rủi ro trong thời gian bảo hành

GIẢI PHÁP

- Thiết kế và lắp đặt thiết bị đầu cuối đảm bảo hoạt động tốt ngoài trời. Tiến hành thử nghiệm trên thực tế trong thời gian dài.

- Tiếp xúc trực tiếp cán bộ phụ trách nghiệp vụ để xây dựng phần mềm đơn giản, tiện dụng

- Sử dụng nền tảng sẵn có để đảm bảo tiến độ

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- .NET Core, ASP.NET MVC, Rasberry PI, SQL Server 

KẾT QUẢ MANG LẠI

Triển khai thử nghiệm thành công tại các địa phương, nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng

- Chuẩn bị triển khai trên diện rộng

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!