Dự án hóa đơn điện tử cho khách hàng Nhật

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là một công ty cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên nền tảng cloud cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Hàng ngàn doanh nghiệp tại Nhật đang sử dụng dịch vụ này để gửi / nhận và quản lý các hóa đơn tài chính một các nhanh chóng và tiện lợi

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

- Nâng cấp phiên bản sử dụng công nghệ mới: ExtJS và ExpressJS

- Cải thiện UI/UX và các chức năng nghiệp vụ

- Xây dựng phiên bản trên Mobile

CÁC THÁCH THỨC

Đội dự án của Trí Nghĩa đã vượt qua nhiều thách thức để đảm bảo dự án thành công:

- Bất đồng ngôn ngữ, văn hóa với team tại Nhật Bản

- Chưa có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ mới ExtJS và ExpressJS

- Phải tìm hiểu về hệ thống cũ khá phức tạp

GIẢI PHÁP

- Đào tạo xây dựng team làm chủ với công nghệ mới

- Xây dựng các kênh và cách thức giao tiếp hiệu quả với khách hàng Nhật

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- ExtJS/ExpressJS/MongoDB 

KẾT QUẢ MANG LẠI

Hoàn thành phiên bản Web theo đúng tiến độ, khách hàng đánh giá cao

- Tiếp tục xây dựng phiên bản trên Mobile

- Tích hợp với hệ thống chữ ký số tại Việt Nam để có thể triển khai tại Việt Nam

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!