Tin hoạt động

Trí Nghĩa ký hợp tác phát triển phần mềm với FBS

Ngày 10/2/2020, Trí Nghĩa và công ty TNHH Tư vấn phần mềm FBS đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển phần mềm trong năm 2020 - 2021.

Theo đó Trí Nghĩa sẽ phát triển các sản phẩm phần mềm Quản lý nhà hàng cho FBS bao gồm phân hệ quản lý món ăn và đặt hàng, phân hệ quản lý bếp, phân hệ quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng. Một ứng dụng phát triển riêng để chạy trên các máy POS chuyên dụng cho các nhà hàng cũng được phát triển.

Các kỹ sư của Trí Nghĩa sé trực tiếp làm việc cùng các cán bộ nghiệp vụ của FBS để thống nhất các yêu cầu và đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp nhất cho các sản phẩm của FBS.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!