Tri Nghia Tech

Quản lý dự án

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án, đặc biệt là trong xây dựng và phát triển phần mềm thông qua các nhà Quản lý dự án chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm và có chứng chỉ Project Management Professional do PMI Hoa Kỳ cấp.

Các tài liệu về quản lý dự án được biên soạn cẩn thận, chi tiết theo PMP kết hợp với các kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý dự án sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được các nguyên lý cơ bản nhất để đảm bảo quản lý một dự án thành công:

  • Lập kế hoạch
  • Quản lý phạm vi công việc
  • Quản lý thời gian /công việc
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý rủi ro
  • Quản lý mua sắm
  • Quản lý nguồn nhân lực
  • Quản lý các bên liên quan