Tri Nghia Tech

Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý Doanh nghiệp

Đội ngũ của chúng tôi có 15 năm kinh nghiệm làm gia công phần mềm cho các khách hàng đến từ Mỹ, Anh, Singapore và Việt Nam.

Với kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực

 • Tài chính
 • Sản xuất 
 • Vận chuyển
 • Đào tạo trực tuyến
 • Xây dựng dân dụng
 • Quản ly Nhân sự
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Tour du lịch
 • Cổng thông tin điện tử/Website

Chúng tôi mong muốn được giới thiệu và xây dựng giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Hiện tại chúng tôi nhận tư vấn, xây dựng các phần mềm phục vụ quản lý doanh nghiệp với chi phí cạnh tranh và chất lượng cao thuộc các công nghệ:

 • Công nghệ của Microsoft: .NET, C#, VB, ASP.NET MVC/MVVM, SharePoint, Dynamic CRM, WPF, WCF, SQL Server, MS Reporting Service
 • Ứng dụng trên Mobile: Android, iOS, Xamarin
 • Thiết kế và xây dựng Website (Umbraco, WordPress, CodeIgniter)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh trong các dự án gia công phần mềm từ khảo sát phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ vận hành và bảo hành/bảo trì.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án chuyên nghiệp với các chuyên gia Quản lý dự án nhiều kinh nghiệm và có chứng chỉ PMP do PMI Hoa Kỳ cấp.

Chúng tôi có mạng lưới các chuyên gia đến từ các trường đại học và các công ty công nghệ hàng đầu từ Vietnam và US sẵn sàng tham gia hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyên nghiệp.

Nếu bạn cần một giải pháp phần mềm để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ!