Tri Nghia Tech

Phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Trí Nghĩa đang tập trung nguồn lực xây dựng phần mềm Quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các gói (module) sau:

1) Quản lý khách hàng tiềm năng (Lead)

 • Khởi tạo Lead mới
 • Cập nhật kết quả khảo sát
 • Cập nhật trạng thái của Lead 
 • Hiển thị Dashboard với các thông tin thống kê dành cho nhà quản lý
 • Báo cáo thống kê

2) Quản lý báo giá

 • Tạo bảng phân chia công việc (Work Breakdown Structure – WBS).
 • Kế hoạch thực hiện hợp động dự kiến
 • Kết suất và gửi báo giá cho khách hàng
 • Đàm phán về giá 
 • Lịch sử báo giá
 • Ký Hợp đồng
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Hiển thị Dashboard cho nhà quản lý
 • Báo cáo thống kê

3) Theo dõi Dự án/Hợp đồng & Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

 • Khởi tạo dự án
 • Thiết lập đội dự án
 • Cập nhật lại WBS và phân chia công việc của dự án (Quản lý phân cấp)
 • Cập nhật thông tin, trạng thái của từng công việc
 • Hiển thị Dashboard để biết tiến độ của dự án
 • Theo dõi tiến độ của từng công việc, về hiệu suất làm việc của từng nhân viên để điều chỉnh giao việc
 • Khai báo thời gian thực hiên công việc
 • Các báo cáo liên quan đến quản lý dự án/hợp đồng
 • Theo dõi công việc của nhân viện không thuộc dự án (các công việc hàng ngày như văn thư, kế toán).

4) Quản lý nhập/xuất kho

 • Theo dõi việc nhập, xuất vật tư thi công cho từng dự án (theo quy trình)
 • Báo cáo

5) Theo dõi bảo hành

 • Theo dõi các yêu cầu bảo hành từ phía khách hàng và chi phí cho việc bảo hành, bảo trì sản phẩm
 • Báo cáo để biết chất lượng sau bán hàng

6) Quản lý cấu hình, danh mục

 • Quản lý các thông tin cấu hình và danh mục như:

+ Danh mục vật tư, sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp cho thị trường

+ Các trạng thái

+ Phòng, ban

+ Nhà cung cấp

+ Cấu hình các thuộc tính cho từng đối tượng

7) Quản lý nhân viên và quyền truy cập

 • Quản lý danh sách nhân viên và phân quyền truy cập vào hệ thống
 • Xem hồ sơ cá nhân
 • Thực hiện các yêu cầu trong nội bộ công ty (Workflow)