Phần mềm quản lý tài sản/thiết bị

Xuất phát từ yêu cầu quản lý tài sản, thiết bị của một doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ cung cấp cho các nhà máy Oto tại Việt Nam, Trí Nghĩa xây dựng phần mềm quản lý tài sản, thiết bị giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi vòng đời của tài sản cũng như các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa liên quan.

Phần mềm quản lý tài sản/thiết bị

Giải pháp gọn nhẹ quản lý tài sản, thiết bị

  • 01.

  • Quản trị hệ thống

  • 02.

  • Quản lý tài sản, thiết bị

  • 03.

  • Quản lý tài liệu kỹ thuật

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!