Tri Nghia Tech

Phần mềm Quản lý Nhân khẩu

Phần mềm Quản lý nhân khẩu giúp Cảnh sát khu vực thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi biến động về nhân khẩu trên địa bàn Quản lý. Hệ thống cung cấp một loạt các báo cáo về nhân, hộ khẩu giúp cán bộ quản lý nhanh chóng nắm được tình hình nhân hộ khẩu theo KT1, KT2, KT3, KT4 trên địa bàn.

Các chức năng chính

1. Quản lý nhân-hộ khẩu Thường trú (KT1, KT2, KT3)

  • Thêm hộ mới
  • Thêm nhân khẩu
  • In danh sách hộ/nhân khẩu
  • In phiếu xác minh thông tin hộ khẩu
  • Trả lời xác minh
  • In báo các đề xuất (Lập hồ sơ quản lý, Phân loại nhân khẩu, Đăng ký tạm trú, Biên bản tạm trú)
  • Ghép hộ/Thay chủ hộ

2. Báo cáo thống kế theo các mẫu quy định của nhà nước (KT1 – mẫu 01, 02,…)

3. Quản lý nhân khẩu tạm trú (KT4)

  • Quản lý nhân khẩu tạm trú Kt4
  • Quản lý thông tin nhà trọ
  • Xác minh và trả lời xác minh KT4

4. Tìm kiếm thông tin về nhân khẩu

5. Quản lý danh mục 

6. Quản lý cấu hình