Tri Nghia Tech

GIA CÔNG PHẦN MỀM – CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ MANG THÀNH CÔNG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

Đội ngũ của chúng tôi có 15 năm kinh nghiệm về gia công phần mềm cho khách hàng từ Mỹ, Anh, Singapore và Việt Nam.

Chúng tôi hiện đang thực hiện các dự án gia công phần mềm với giá cả cạnh tranh và chất lượng cao với các công nghệ sau:

  • Công nghệ của Microsoft: .NET, C #, VB.NET, ASP.NET MVC / MVVM, SharePoint, Dynamic CRM, WPF, WCF, SQL Server, MS Reporting Service
  • Ứng dụng di động: Android, iOS, Xamarin
  • Cổng thông tin / Website: Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX), PHP / WordPress, Umbraco, ASP.NET MVC, nopcommerce, AngularJS, Boostrap

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong các dự án gia công phần mềm bao gồm:

  • Các dịch vụ tư vấn
  • Xây dựng Giải pháp, Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng
  • Tích hợp & Bảo trì
  • Hỗ trợ vận hành
  • Chuyển đổi và quản lý Dữ liệu
    Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án chuyên nghiệp với Quản lý Dự án có kinh nghiệm và PMP Certified của PMI.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án phần mềm theo mô hình truyền thống – Waterfall hoặc linh hoạt – Agile / SCRUM.