Hệ thống truyền thanh không dây (IoT)

Hệ thống truyền thanh ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hiện nay có rất nhiều hạn chế (chi phí bảo dưỡng đường dây, sóng FM bị chèn sóng lạ và chất lượng thấp) vì vậy cần có một hệ thống truyền thanh công nghệ cao ứng dụng IoT để khắc phục các hạn chế trên. Các kỹ sư Trí Nghĩa đã nghiện cứu xây dựng thành công hệ thống truyền thanh thế hệ mới bao gồm cả hệ thống phần mềm điều quản lý và thiết bị truyền thanh IoT.

Hệ thống truyền thanh không dây (IoT)

Hệ thống truyền thanh ứng dụng IoT

  • 01.

  • Thiết bị phát thanh thông minh kết nối Internet

  • 02.

  • Phần mềm quản lý hệ thống phát thanh qua internet

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!