GIA CÔNG PHẦN MỀM - CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ MANG THÀNH CÔNG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG


Đối với mỗi ứng dụng phần mềm tùy chỉnh, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ giai đoạn Khảo sát, Thu thập và phân tích yêu cầu người dùng và hệ thống, Thiết kế hệ thống, Lập trình, Kiểm thử, Triển khai và Bảo trì.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ sau cho khách hàng

Phần mềm quản lý Doanh nghiệp

CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỚI CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHI PHÍ CẠNH TRANH

Thiết kế website

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE VỚI GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP GIÚP QUẢNG BÁ VÀ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

Quản lý dự án

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THÔNG QUA CÁC NHÀ QUẢN TRI DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP VỚI CHỨNG CHỈ PMP TỪ PMI.