Tri Nghia Tech

Summer 2017 Vacation at Tri Nghia

Bỏ lại cái nóng và tất bật của Hà Nội, ngày 23/06 toàn bộ anh em Trí Nghĩa đã lên đường về Thanh Hóa bắt đầu kỳ nghỉ hàng năm của công ty. Đây là lần đầu tiên anh em có nhiều thời gian bên nhau nhất để hiểu nhau […]

Read more